CSS

CSS(ang. Cascading Style Sheets) jest to język służący do opisu formy prezentacji zawartości stron WWW zapisanych najczęściej w języku HTML. CSS został opracowany przez organizację W3C. Arkusz stylów CSS to lista dyrektyw/reguł ustalających w jaki sposób ma zostać wyświetlana przez przeglądarkę internetową zawartość wybranego elementu, bądź elementów.

Css3 logo
Tumblr mbd1fgxs1z1qzswyto1 500

Wstęp do CSS'a

MushiX

Wprowadzenie do kursu Kaskadowych Arkuszy Stylów, umożliwiających rozmieszczanie, kolorowanie, obramowywanie i nadawanie wyglądu dokumentom HTML, a także całym witrynom internetowym. Be[...]

2017-09-06 16:07:28 UTC