Wstęp do JavaScript'u

JavaScript jest skryptowym językiem programowania najczęściej stosowanym na stronach internetowych po stronie klienckiej oraz coraz częściej po stronie serwera wykorzystując przy tym node.js lub Ringo. JavaScript ma także szereg innych zastosowań jako: język skrypty aplikacji desktopowych, język aplikacji na iOS, język tworzenia widgetów itd... JavaScript wspiera paradygmaty programowania takie jak: imperatywny, obiektowy oraz funkcyjny.

Przykładowy kod JavaScript:

function calendar()
{
 var data = new Date();
 var year = data.getFullYear();
 var month = data.getMonth()+1;
 var day = data.getUTCDate();
	
 if   (month == 1)  month="Styczeń";
 else if (month == 2)  month="Luty";
 else if (month == 3)  month="Marzec";
 else if (month == 4)  month="Kwiecień";
 else if (month == 5)  month="Maj";
 else if (month == 6)  month="Czerwiec";
 else if (month == 7)  month="Lipiec";
 else if (month == 8)  month="Sierpień";
 else if (month == 9)  month="Wrzesień";
 else if (month == 10) month="Październik";
 else if (month == 11) month="Listopad";
 else if (month == 12) month="Grudzień";
	
 document.getElementById("month_year").innerHTML = month+' '+year;
}
 • Zacznijmy od pierwszej linii kodu "function calendar()". Pierwszy wyraz "function" jest słowem kluczowym rozpoczynającym definiowanie funkcji, bezpośrednio po nim znajduje się nazwa funcji "calendar", następnie para nawiasów "()" wewnątrz których czasami znajdują się jakieś parametry/argumenty w tym przypadku akurat ich nie ma.

 • Pomijając klamrę otwierającą blok funkcji, następujący po niej wiersz kodu "var data = new Date()". Wiersz ten jest przypisaniem wyniku wywołania konstruktora "Date()" do zmiennej->var o nazwie "data". Powstała zmienna jest teraz obiektem klasy "Date".

 • Następne trzy linijki kodu analogicznie do linijki wyżej są przypisaniami metod obiektu date do zmiennych. I są to następująco: rok, miesiąc i dzień.

 • Kolejne 12 zapisanych linijek kodu jest zapisane instrukcjami warunktowymi zmieniającymi liczbę miesiąca na nazwę danego miesiąca. Tłumacząc "if"->jeżeli "(month == 1)"->miesiąc jest równy 1 'month="Styczeń"'->to przypisz do miesiąca ciąg "Styczeń".

 • Ostatnia linijka przed zamknięciem bloku wypisuje do wnętrza elementu od id ("month_year") aktualny miesiąc i rok oddzielony od siebie pojedyńczą spacją.

Możemy zatem wyciągnąć kilka wniosków o JavaScripcie:

 1. Jest językiem skryptowym o szerokim wachlarzu zastosowań,
 2. Domyślnie wykonuje się po stronie klienckiej przez przeglądarkę tym samym nie obciążając serwera który udostępnia kod,
 3. Można wykorzystać JS również po stronie serwera na tgz. backendzie używając node.js lub Ringo,
 4. Jest wieloparadygmatowy, a jego składnia przypomina język Java czy C++,
 5. Nawet poprawnie napisany kod może być różnie interpetowany przez różne przeglądarki,
 6. W porównaniu do HTML i CSS, JS jest trudniejszy w nauce, ale napisanie działającego kodu daje za to dużo większą sadysfakcje :)