CSS

CSS(ang. Cascading Style Sheets) jest to język służący do opisu formy prezentacji zawartości stron WWW zapisanych najczęściej w języku HTML. CSS został opracowany przez organizację W3C. Arkusz stylów CSS to lista dyrektyw/reguł ustalających w jaki sposób ma zostać wyświetlana przez przeglądarkę internetową zawartość wybranego elementu, bądź elementów.

Wstęp do CSS'a

MushiX

Wprowadzenie do kursu Kaskadowych Arkuszy Stylów, umożliwiających rozmieszczanie, kolorowanie, obramowywanie i nadawanie wyglądu dokumentom HTML, a także całym witrynom internetowym. Be[...]

2022-09-09 11:44:55 UTC