Programowanie

Bash jest to powłoka systemowa UNIX stworzona dla projektu GNU. Umożliwia pracę w trybie konwersacyjnym i[...]
2022-09-09 11:44:55 UTC
Bardzo dynamicznie rozrastający się język znaczników tworzących zawartość wszystkich nowoczesnych stron i[...]
2022-09-09 11:44:55 UTC
CSS(ang. Cascading Style Sheets) jest to język służący do opisu formy prezentacji zawartości stron WWW za[...]
2022-09-09 11:44:55 UTC
Skryptowy język programowania, najczęściej wykorzystywany przy dynamicznych stronach internetowych do zap[...]
2022-09-09 11:44:55 UTC
Ruby jest językiem starannie dobranej równowagi. Jego twórca, Yukihiro “Matz” Matsumoto, połączył części [...]
2022-09-09 11:44:55 UTC
Język programowania ogólnego przeznaczenia umożliwiający abstrakcję danych oraz stosowanie kilku paradygm[...]
2022-09-09 11:44:55 UTC