Ruby & Rails

Ruby jest językiem starannie dobranej równowagi. Jego twórca, Yukihiro “Matz” Matsumoto, połączył części jego ulubionych języków (Perla, Smalltalka, Eiffel, Ady i Lispa) by uformować nowy język, który zbalansował programowanie funkcjonalne wraz z programowaniem imperatywnym w którym wszystko jest obiektem.

Wstęp do Ruby

MushiX

Artykuł zapoznający z możliwościami języka Ruby jest tłumaczeniem oryginalnego przewodnika Yukihiro "Matz" Matsumoto z uwzględnieniem zmian po jego napisaniu.

2022-09-09 11:44:55 UTC

Pierwsze kroki

MushiX

Wprowadzenie do obsługi Ruby i jego interpretera. Jest tu pokazane jak wykonać kod źródłowy plików ".rb" oraz jak wykonać kod zamieszczony bezpośrednio w linii komend.

2022-09-09 11:44:55 UTC

Proste przykłady

MushiX

W tym artykule przedstawię kilka przykładowych programów napisanych w języku Ruby.

2022-09-09 11:44:55 UTC

Łańcuchy znaków

MushiX

Omawiane tutaj zagadnienie jest związane z łańcuchami znaków potocznie nazywanych "stringami". Artykuł obejmuje konkatenacje, zwielokrotnianie stringu oraz wycinanie jego fragmentów.

2022-09-09 11:44:55 UTC

Wyrażenia regularne

MushiX

Wpis dotyczący wyrażeń regularnych, często wykorzystywanych do wyszukiwania specyficznie skonstruowanych nazw w bajzlu różnorakich wyrazów/nazw. Wyrażenia te wykorzystuje się również do[...]

2022-09-09 11:44:55 UTC

Tablice

MushiX

Kolejna część kursu w całości poświęcona tablicom i operacją na nich.

2022-09-09 11:44:55 UTC

Powróćmy do prostych przykładów

MushiX

Dokładniejsze omówienie wcześniej podanych przykładów.

2022-09-09 11:44:55 UTC

Struktury kontrolne

MushiX

2022-09-09 11:44:55 UTC

Iteratory

MushiX

W tym artykule zajmujemy się iteratorami czyli licznikami obiegu pętli.

2022-09-09 11:44:55 UTC

Myślenie zorientowane obiektowo

MushiX

W tym artykule dowiemy się co to są obiekty, dlaczego się je stosuje oraz dlaczego dobrze przemyślane klasy są takie ważne przy dużych projektach.

2022-09-09 11:44:55 UTC

Metody

MushiX

W tym artykule, dowiemy się jak działają metody, jak się je wywołuje oraz czym są funkcje w języku ruby.

2022-09-09 11:44:55 UTC